O FIRMĚ - KONTAKT

Směnárny

To & Mi Vdf. spol. s r.o. provozuje 13 směnáren s 23 pracovišti na 9 hraničních přechodech po celé ČR. Na hranici se Slovenskem má firma 4 provozovny, s Německem 6 a Rakouskem 3. Na většině z nich jsou poskytovány komplexní služby - směna valut , zajištění úhrady poplatku za použití dálnic v České republice, Německu, Slovensku, Polsku, Maďarsku a Slovinsku (zpravidla E-myto).

Všichni zaměstnanci ve směnárnách průběžně absolvují kurzy organizované Českou národní bankou, ovládají několik světových jazyků a jsou vyškolenými odborníky poskytujícími klientům služby nejvyšší kvality. V neposlední řadě firma dbá i na image a příjemné prostředí svých provozoven.

Snahou a cílem To & Mi Vdf. spol. s r.o. při provozování směnáren je poskytování služeb, které konkurenci předčí svojí kvalitou, komplexností, přístupem k zákazníkům i úrovní prostředí, ve kterých je poskytuje.

Vysvětlivky
  • ČDN - česká dálniční nálepka (známka)
  • SDN - slovenská dálniční nálepka (známka)
  • RDN - rakouská dálniční nálepka (známka)