O FIRMĚ - KONTAKT

Směnárny

To & Mi Vdf. spol. s r.o. provozuje 15 směnáren či infocenter ( pracoviště poskytují komplexní služby ) na 11 hraničních přechodech po celé ČR. Na hranici se Slovenskem má firma 5 provozoven, s Německem 6 a s Rakouskem 4.
Na většině z nich jsou poskytovány komplexní služby - směna valut, prodej českých, slovenských a rakouských dálničních nálepek, poskytování služeb spojených s výběrem mýta, poskytování turistických informací a prodej doplňkového sortimentu.

Všichni zaměstnanci v infocentrech či směnárnách absolvovali školení organizované Českou národní bankou, ovládají několik světových jazyků a jsou vyškolenými odborníky poskytujícími klientům služby nejvyšší kvality. V neposlední řadě firma velmi dbá i na image a čistotu svých provozoven.

Snahou a cílem To & Mi Vdf. s. r. o. při provozování infocenter a směnáren je poskytování služeb, které konkurenci předčí svojí kvalitou, komplexností, přístupem k zákazníkům i úrovní prostředí, ve kterých je poskytuje.

Vysvětlivky
  • ČDN - česká dálniční nálepka (známka)
  • SDN - slovenská dálniční nálepka (známka)
  • RDN - rakouská dálniční nálepka (známka)